Khoa Dược


Nhờ đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất, y cụ của các khoa phòng tại bệnh viện và cơ sở hạ tầng đầu tư đồng bộ (hệ thống kho, trang thiết bị, các loại tủ bảo quản thuốc…), khoa Dược góp phần quan trọng vào việc phục vụ tốt công tác điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa Vạn Phước

Khoa Dược Bệnh viện đa khoa Vạn Phước

Khoa Dược có vai trò hỗ trợ, là cầu nối giữa bệnh nhân và các bác sỹ tại bệnh viện, nên luôn được đầu tư khá đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cùng với đó được tăng cường thêm dược sỹ trẻ, có trình độ, năng lực… đã từng bước vươn lên đáp ứng được yêu cầu phát triển của Bệnh viện đa khoa Vạn Phước.

Thời gian qua, khoa thực hiện tốt việc cấp phát thuốc hàng ngày cho bệnh nhân nội trú, bảo hiểm ngoại trú và hàng tuần, hàng tháng cấp phát hóa chất, y cụ cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Kiểm tra việc sử dụng thuốc và theo dõi nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất, y cụ của các khoa phòng tại bệnh viện, dự toán và lập kế hoạch số lượng, chủng loại các thuốc hóa chất y cụ cho các tháng tiếp theo. Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng về hạn dùng, số lượng xuất, nhập, tồn của các thuốc, hóa chất và y cụ tại khoa Dược.

Nhiệm Vụ

  • Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng
  • Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc
  • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc
  • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc
  • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn
  • Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn
  • Tham gia chỉ đạo tuyến, hội chẩn khi được yêu cầu
  • Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện
  • Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao..