Chẩn đoán hình ảnh chịu trách nhiệm cung cấp cho khoa lâm sàng kết quả siêu âm chính xác và kịp thời phục vụ cho công tác chẩn đoán theo dõi, điều trị cho khách hàng.
218
4 năm trước